การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19

ในฐานะสมาชิกของ Global Biorisk Advisory Council (GBAC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ISSA และยังได้รับการรับรองด้วยใบรับรอง Microbial Warrior อีกด้วย

วิธีเตรียมตัว รับมือ และฟื้นฟูจากอันตรายทางชีวภาพในที่ทำงาน – มาตรการควบคุมการติดเชื้อและการปนเปื้อนสำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)